Tips og tricks til køreprøven
user_mobilelogo

 

Tips og tricks til køreprøven

De kan godt til selve køreprøven finde på at stille spørgsmål til det tekniske ved bilen, og for at sikre man har den opdaterede viden om tingene, kan man med fordel kikke på: 

 

Teknik

https://www.youtube.com

 

eller denne:

Terknik3

https://www.youtube.com
(Tak til Bøtterns køreskole for video 2)

OBS. Den skolevogn du skal køre i til køreprøven, er en Elbil med automatgear og har elektrisk servostyrring, dvs. ingen olie og servo væske skal tjekkes...

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Herunder kan du læse om de typiske ting, man som generhverver skal være opmærksom på, og ændre fra den daglige kørestil, til måden der skal køres på, til en køreprøve.

Vores erfaring gennem 30 år som kørelærere, viser at der ofte er nogle bestemte ting, eleven ikke får gjort godt nok / laver fejl i.

Under køreprøven vil den prøvesagkyndige anvise hvor vi skal køre henad, ved i god tid sige hvor du skal dreje til højre og venstre.

Hvis han ikke siger noget, skal du køre ligeud i krydset, men dog følge de anvisninger (tavler og striber) som viser hvad du må og ikke må!

Hvis han f.eks. siger "til højre i lyskrydset og derefter til venstre i det næste kryds", er det en hjælp til at huske at placere dig i venstre vognbane (hvis der er to!), når du svinger til højre i det første kryds, så du dermed nemt kan svinge til venstre i næste kryds, uden at skal først lave et vognbaneskift, som jo kan give problemer hvis der er meget trafik på den vej du drejer ind på.

VIS HVAD DU TÆNKER!!  

Ja, tænk lidt over hvordan du viser den prøvesagkyndige, at du ser det du skal se, dvs. skilte/tavler, vejstriper/afmærkning mv. - det der får, eller kan få betydning for din kørsel længere fremme....

F.eks. Rødt lys: slip speederen i god tid, så bilen "motorbremser" lidt, og vis du har set det er rødt, for vi har jo ikke travlt med at komme hen og holde for rødt....     ("Fuld fart og bremsen I", bryder den prøvesagkyndige sig ikke om!!)

Færdselstavle med hastighed: Skal farten ned, slip speederen når du ser tavlen.  Skal farten op, træd lidt markent på speederen, når tavlen passeres...Så du VISER du har set tavlen!

Og så lidt konkrete tips:

Begge hænder på rattet! (10 i 2, eller kvart i 3

      
Albue i vindueskarmen - NEJ !!! : Arm i vindue ;-)

 

Indvendig greb.  Tag altid fat i rattet fra ydersiden af rattet , og når du drejer og IKKE vende hånden, så du tager "indvendigt greb"

 

KIG i spejl + OVER SKULDEREN, hver gang du blinker, for at dreje til højre og venstre, skifte vognbane eller køre ind i en fletteregel!

I højresving, skal der kigges 2 gange over højre skulder (kombineret med kig i spejlet), første gang før du blinker og placerer dig til højre, SÅ LANGT IND TIL KANTSTENEN SOM MULIGT!    Dels for at spærre for cykler, som ikke må kunne komme op på din højre side i forbindelse med dit højresving, og dels for at få maksimalt udsyn i dit højre sidespejl, hvis der er en cykelsti på din højre side – hvis du ikke kommer helt ind til kantstenen til cykelstien, mister du udsynet i højre sidespejl, hvis der kommer et stort køretøj bag dig, som kommer længere ind til kantstenen end dig!  KIG i spejl + OVER SKULDEREN igen, lige når du begynder at dreje rattet!

I venstresving, kikkes: V-spejl + OVER SKULDEREN, inden du blinker og placerer dig så LANGT til venstre som mulige! - (Ud at "røre" ved midterlinjen!!!)

Vognbaneskift,  kikkes: V-spejl + OVER SKULDEREN, inden du evt. blinker og skifter vognbane

Fletteregel: Se mere herunder---

 

Uden om forhindringerNår du ændrer din placering på kørebanen mere end ½ meter, for at kører uden om parkerede biler, cykler mv., venstre-svingende biler, chikaner på vejen, skal du også her kikke i både spejl og over skulderen, både før du kører uden om, og igen når du trækker tilbage på kørebanen.

Sikanekørsel

OBS:  Vi oplever meget tit, at det med at kikke over skulderen, bliver det du tænker mest på, så du ikke viser at du selvfølgelig altid først kikker i side spejlet, og derefter over skulderen!

Vis med 2 tydelige hovedbevægelser at du kikker begge steder!!!! 

 

 

Blinklys

Skal man blinke, når man skifter vognbane?  NEJ, ikke generelt! Kun i særlige situationer, f.eks. hvis du vil gerne skifte vognbane, men der ikke er ret meget plads, så bilen du skifter ind foran, skal lige slippe speederen om lille smule, så vi blinker for at gøre opmærksom på at din manøvre godt kan få en lille betydning for ham!  Hvis han skal til at bremse, så er det et ulovlig vognbaneskift!
Dog skal du ALTID blinke ved vognbaneskift/overhaling på en motorvej.

Man kunne også blinke, hvis man kører i tæt trafik, og SKAL have skiftet vognbane, f.eks. hvis man skal til venstre længere fremme, eller man kan se at ens egen bane er blokeret længere fremme. Så blinker man for at få hjælp til at skifte vognbane.

I et vognbaneskift, må man ikke være til FARE, og UNØDIG ulempe. Du er til ulempe hvis det ikke er vigtigt for dig at skifte vognbane nu, men gør det så du påvirker andres kørsel, idet de skal slippe speederen eller bremse lidt.  Men er det vigtigt pga. din videre kørsel, at skifte vognbane, så er det jo ikke UNØDIGT!

 

Højresving   Ind og luk af!!!

(Se video)
Højresving

 

 

PÅ Motorvejen,

Motorvej

Blinkes ALTID min. 3 blink i både vognbaneskift og ved ind og udfletning fra motorvejen.

Sørg for en frisk acceleration ned af tilkørselsbanen, du skal som udgangspunkt op på samme fart som de kører med på motorvejen (130), med mindre du skal flette ind bag langsomt-kørende lastbiler, busser og trailere.

Ved frakørsel ud i frakørselsbanen, må du IKKE slippe speederen, eller nedsætte farten, før du er helt ude i frakørselsbanen. (Kør 130 km/t eller følg hastigheden på den bil du evt. ligger bag ved, til du er helt ude forbi de stiplede linjer i frakørsels-banen)

 

Fletteregel

Flette
(Se video)

(Flettereglen er i top 3 over det man som generhverver typisk glemmer og dumper på!)

Som erfaren bilist plejer du at opdage flettereglen i god tid (flette-tavle, vognbane linjer stopper eller bred vej bliver smal), og du har dermed god tid til at se i spejlene om der er, eller kunne komme, nogen op på siden af dig, når du kommer frem til flettereglen.  Det kan godt være du har set der er fri bane ved din forudseenhed, MEN du skal også vise dette til den prøvesagkyndige; ved at dreje hovedet over skulderen, viser du at du er opmærksom på den blinde vinkel der er ved spejlet.  Glemmer du det, kan du dumpe på det!

 

Hold tilbage for fodgænger i et fodgængerfelt!

fodgængerfelt

Vi er som erfarne bilister, tilbøjelige til at ”smutte” forbi fodgængeren, der står eller kommer hen mod et fodgængerfelt, og dette er også i top 3 eller 4 over hvad man som generhverver dumper på. Fodgængerskilt både i højre og venstre side af feltet + hvide striber på kørebanen, betyder at vi stopper for eventuelle fodgængere, der står ved eller er tæt på feltet!

  • Fra Højre side:  Stop for alt der står, eller nærmer sig fæltet (viser hensigt til at vil over...)
  • Fra Venstre side: Stop for alt der står, eller nærmer sig fæltet (viser hensigt til at vil over...), medmindre du kan se at modkørende ikke stopper.
  • Med midterhelle/rabat: Stop fra venstre side, når fodgængeren nærmer sig midterrabatten, så vedkommende ikke skal stoppe eller sætte farten ned pga. dig.

Hold tilbage for bussen, der vil forlade et stoppested!

Bus ud

Det er vi ikke gode til i hverdagen, ”vi kan altid lige nå forbi”.

Husk at reglen er: man skal ALTID holde tilbage for en bus, der blinker ud fra et stoppested!  MEN dog KUN inden for bymæssig bebyggelse! Uden for bymæssig bebyggelse, skal bussen sikre sig at der er fri bane, før den må køre ud!(Et fif til køreprøve i Skanderborg: Skanderborgvej, som kommer fra Stilling, og kører hele vejen gennem byen under motorvejen og mod RY, er IKKE indenfor bymæssig bebyggelse, så der skal vi IKKE holde tilbage for busser.
Men drejer du væk fra Skanderborgvej, mellem første og sidste lysregulering i byen, så ser du byskiltet for ”bymæssig bebyggelse”, så der SKAL du holde tilbage!

Du må køre 60 km/t på Skanderborgvej gennem byen, MEN PAS PÅ når du drejer væk fra vejen, for her starter ”bymæssig bebyggelse”, og hastighedsbegrænsning på MAX 50 km/t (det har snydt MANGE!)

HØJRE-VIGEPLIGT!!!!!!!!! 

HøjreVP

Næsten et kapitel for sig, som gennem tiden har dumpet rigtig mange elever, både nye og generhververe.

Vi oplever dem i dagligdagen ikke ret mange steder, og typisk når vi møder en, kommer vi med lidt ”frisk” fart, for der kommer jo stort set aldrig nogen…!

Dette går de prøvesagkyndige meget op i til en køreprøve, og de kender alle de listige og svære steder, hvor der befinder sig en højre vigepligt.  (Tror de har et væddemål, om hvem der kan dumpe flest på en Højre-Vigepligt ;-) )

Nogle få fif, hvis du kører i et område hvor du ikke er kendt:

I den danske færdselslov står der at der som udgangspunkt er højre vigepligt i ALLE vejkryds i hele Danmark, medmindre der er Ubetinget vigepligt eller en lysregulering!

Derfor skal vi som udgangspunkt altid forvente at det første vejkryds, vi kommer til på en ny vej, har højre vigepligt!

Vi ved godt at højre vigepligt er sjældent, og her er et par fif til hvor vi ikke behøver at tænke på der er højre vigepligt! 

Der er aldrig højre vigepligt på:

-         En hovedvej

    En vej med 2 vognbaner i samme retning (4-sporet vej)

-         En vej med kørebanestriber (ikke kun op til vejkryds, men hele vejen..), en trafikeret vej med busruter, forretninger mv.

-         Du er selv kørt ud på en ny vej fra ubetinget vigepligt, så har ALLE sideveje til den du er kørt ud, normalt Ubetinget Vigepligt

KIG EFTER: Hvis du drejer ind på en ny mindre vej, og den ligger i et beboelsesområde (huse/boligblokke), og der IKKE er kørebanestriber op langs midten af kørebanen hele vejen, så er der STOR risiko for Højre vigepligter!

Fremkørsel mod en sidevej til højre med højre vigepligt, bør være max 20 km/t, slip speederen (så motorbremser bilen lidt) Læn dig frem i sædet, så du har godt udsyn forbi den prøvesagkyndige, og kig grundigt ind af vejen til højre!
Sidevej til venstre – de skal holde for dig, MEN du skal sikre at de kan og vil holde tilbage for dig, så forsæt med uændret lav fart, men læn dig frem så den prøvesagkyndige kan se at du laver en grundig orientering til venstre!

 FULD STOP!

 STOP

Ja, tavlen betyder FULD STOP! / Hold 100% stille!  Men de fleste af os, der kører bil ofte, kan jo nok se tilbage til ”nogle” gange, hvor vi kommer til et FULD STOP, men hvor der er super godt udsyn til begge sider, og der kommer jo slet ikke nogen i miles omkreds, ja så bremser vi måske godt nok ned i fart, meeeeen kommer vi altid til at holde 100% stille ?????

FIF Til køreprøven: kør med lav fart frem til stoplinjer, og STOP!! Tæl til 3 sekunder, (De 2000,- kr. du sparer ved at holde her, er en god timeløn… ;-) ) og påbegynd derefter din orientering,- når der er fri bane. 

 (Se eksempel på FULD STOP det sted i Skanderborg/Vrold, hvor køreprøven MEGET OFTE kommer! (og elever desværre dumper!!)  Tryk her!

 

  Repetitionssignal (Spejlsignal) (minus grønt signal)

Spejlsignal   Spejlsignal 2 lys

(Det kan være med X istedet for grønt ELLER kun plads til gul og rødt lys.)

Vi oplever ofte at eleven IKKE kender et Repitions signel i en lysregulereng!

Vi hører ofte at de tror at det nok er i stykker, eller pæren er sprunget!

Men så spørger jeg altid:  Kunne den vejarbejder, der kommer og sætter et X på, lige så godt have skiftet pæreren, når han nu er der...!  ;-)

Hvis du heller ikke ved det, eller lige vil have opdateret din viden, så tryk på linket herunder....

https://www.youtube.com/watch?v=tIQsdPg2ebg

Alle tavler.

Du skal se ALLE tavler du møder på din vej, og så bedømme og rette dig efter dem som har betydning for færdslen/din kørsel.

F.eks. er det jo vigtigt at se de tavler der oplyser om hastighedsbegrænsninger og hvornår de ophører, påbudt kørselsretning/passage osv.

Blind vej

For at se om du ser tavlerne, kan den prøvesagkyndige lade dig køre af en vej, der pludselig ender blind. Du vil jo normalt IKKE køre ind på en blind vej, så du kan for at vise du ser tavlen, enten vælge at dreje af, eller spørge den prøvesagkyndige om vi skal ind på den blinde vej, eller vælge at dreje...?

OBS:  Bekræft at du har læst denne side, ved at sende en Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på SMS til  phone 295402 960 720 40456669, så er du klar til køreprøven...

Vi ses!